Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Konsorcjum

Temat pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum poruszałem niedawno. Ostatnio jednak spotkałem się z kolejną ciekawą sytuacją w tym zakresie, o której chciałbym Ci opowiedzieć. Chodzi o precyzję zapisów w pełnomocnictwie oraz możliwość działania lidera w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Dokument, które wywołał kontrowersje zawierał mniej więcej taką oto klauzulę: Członkowie konsorcjum upoważniają lidera „do reprezentowania wszystkich interesów […]

We wrześniu ubiegłego roku zamieściłem wpis, gdzie udostępniłem Ci wzór pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum. Ten dokument możesz cały czas pobrać z bloga. W praktyce wciąż spotykam upoważnienia dalekie od doskonałości. Komu udzielono pełnomocnictwa dla lidera Niedawno zetknąłem się z pełnomocnictwem udzielonym przez konsorcjantów, wśród których znalazła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta miała swojego […]

Sumowanie potencjałów konsorcjantów było tematem mojego artykułu, który ukazał się w styczniowym wydaniu Gazety Leśnej. Poruszyłem w nim kwestię zapisu pojawiającego się w niektórych specyfikacjach w bieżącym sezonie przetargowym. Treść SIWZ Klauzula zakazuje, aby członkowie konsorcjum wykazywali wymagany potencjał sumując swoje własne doświadczenia. Innymi słowy, doświadczenie w określonej kwocie musi być w całości zdobyte co […]

Konsorcjum to nie małżeństwo – nie jest zawierane na śmierć i życie. Tak, tak, wiem… sprawy rozwodowe też zdarza mi się prowadzić :). Jak w życiu (i jak w małżeństwie) może się okazać, że kooperacja szwankuje. W takiej właśnie sprawie odebrałem ostatnio telefon od Klienta: Panie Łukaszu, interesuje nas zmiana lidera konsorcjum. Jak mamy to […]

Zaczynają się przygotowania do tegorocznych przetargów. Jeden z czytelników bloga zwrócił się do mnie telefonicznie w następującej sprawie. Otóż Nadleśnictwo zapowiedziało, że będzie konsekwentnie stosować ubiegłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący oceny zdolności oferenta do wykonania zamówienia. O wyroku pisałem tutaj. Tytułem przypomnienia, w uproszczenia orzeczenie ma dla Ciebie takie znaczenie, że startując w […]