Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Jak uzyskać kopię oferty przetargowej?

To proste. Skorzystaj ze wzoru wniosku, który przygotowałem dla Ciebie.

Pismo jest do pobrania na blogu.

Uzupełnij je o niezbędne dane i doręcz do Nadleśnictwa.

W odpowiedzi otrzymasz dokumenty złożone przez wskazanego oferenta.

***

Kiedy będziesz już weryfikował spełnienie warunków udziału w przetargu przez Twoją konkurencję, zajrzyj tutaj: wpis o przerobie wymaganym przez Nadleśnictwo.

Na pewno nie tak jak papierową ofertę, z którą zwykłeś czekać pod drzwiami sekretariatu do ostatniej chwili! 🙂

W tym wpisie relacjonowałem wątpliwości co do tego, jaką formę powinno mieć pełnomocnictwo do złożenia JEDZ.

Polegają one na tym, że samo złożenie JEDZ można uznać za czynność techniczną i w świetle przepisów prawa niekoniecznie należy stosować do niego reguły elektronizacji. W rezultacie, pełnomocnictwo do złożenia JEDZ w przetargach ogłoszonych przed 18 października mogłoby być udzielane na kartce papieru.

Wspominałem także, że wraz z moją Klientką oczekujemy na odpowiedź Nadleśnictwa w tej sprawie. Dodam, że we wniosku zaproponowaliśmy zmianę SIWZ dopuszczającą wprost udzielenie pełnomocnictwa do złożenia JEDZ w zwykłej, pisemnej formie.

Odpowiedź wpłynęła i jest pozytywna. Doszło do zmiany specyfikacji. Taka korekta zwalnia z konieczności posiadania elektronicznego podpisu tych członków konsorcjum, którzy jeszcze takiego podpisu nie mają.

Jest to zatem już kolejne Nadleśnictwo, które koryguje wcześniejsze wymagania w tym zakresie.

Czy wiesz, że nie musisz udawać się do miejscowego sądu i stać w kolejce aby zdobyć zaświadczenie o niekaralności?

Możesz skorzystać z internetowej opcji udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wystarczy, że pod tym adresem założysz konto (uwaga, to samo konto może posłużyć Ci w przyszłości do założenia internetowej spółki z o.o.).

Następnie przy pomocy posiadanego podpisu kwalifikowanego złożysz wniosek o zaświadczenie.

Potem uiścisz opłatę w wysokości 20 PLN, zdalnie pobierzesz dokument i gotowe.

Masz teraz czas na kawę…

 

 

Pełnomocnictwo do złożenia JEDZ

Łukasz Bąk09 listopada 20183 komentarze

Wraz z nadejściem elektronizacji przetargów pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów. Ot choćby na przykład,

jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do złożenia JEDZ.

Jeden z moich Klientów zapytał mnie, czy konsorcjant może udzielić takiego upoważnienia na piśmie, nie elektronicznie. Na prośbę tegoż Klienta przygotowałem wniosek o wyjaśnienie SIWZ. Na odpowiedź czekamy.

Pełnomocnictwo do złożenia JEDZ w formie pisemnej oznaczałoby, że w przetargach ogłoszonych jeszcze przed 18 października konsorcjant będzie zwolniony z konieczności posiadania elektronicznego podpisu. Wystarczy, że na kartce papieru upoważni lidera, który taki podpis posiada. Lider złoży następnie elektroniczny JEDZ w imieniu własnym i partnera.

Informacja w powyższym zakresie jest istotna, bo może pozwolić na rezygnację z zamówienia podpisu, nawet w trybie ekspresowym.

Urząd Zamówień Publicznych opowiedział się za formą pisemną. Taką opinię wyraził Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu w odpowiedzi na zapytanie Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Dokument takiej rangi ma swoje znaczenie i eksperckie publikacje już go cytują.

Okazuje się, że Lasy Państwowe podeszły do problemu na etapie tworzenia SIWZ nieco bardziej ostrożnie. Nakazały bowiem wprost (tak jest przynajmniej w niektórych specyfikacjach), aby pełnomocnictwo do złożenia JEDZ miało formę elektroniczną. Sądzę, że wynika to z różnorodnych opinii funkcjonujących w środowisku specjalistów od zamówień publicznych. Opinie wyrażano jeszcze przed powstaniem wspomnianego powyżej pisma UZP.

I teraz najważniejsza informacja w tym wpisie – otóż znam już jeden przypadek Nadleśnictwa, które wycofało się z pierwotnego zapisu SIWZ.

Zamawiający zmienił Specyfikację w ten sposób, że wprost zezwolił, aby pełnomocnictwo do złożenia JEDZ miało formę kartki papieru.

Dobra decyzja!