Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

marzec 2021

Po co są kary umowne Jest w umowie o zamówienie na usługi leśne jeden, bardzo ważny paragraf. To ten, który zawiera, obszerną skądinąd, listę kar umownych. Mają one na celu utrzymanie dyscypliny wykonawcy i motywowanie go do właściwego wykonywania zleceń. Idea słuszna, czasem gorzej jednak z wykonaniem. Możliwe, że to ten fragment umowy, do którego […]

Konsekwencja jest cnotą, ale nie za wszelką cenę. W tym wpisie wykażę zmienność poglądów o wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, którymi podzieliłem się na blogu noweprzetargowe.pl. *** Napisałem tam swego czasu, że przygotowanie wyjaśnień w zasadzie nie jest prawniczą robotą. Potrzeba bowiem do tego przede wszystkim wiedzy o realnych kosztach prac, wydatkach, zagadnieniach technologicznych itp. Taka […]

Jak wyglądał przetarg Nadleśnictwo prowadziło postępowanie o zamówienie z zakresu usług leśnych. Jak zwykle podzielono je na kilka pakietów. W specyfikacji zamawiający zakazał jednemu wykonawcy złożenia ofert na więcej niż dwa pakiety – to zapis kluczowy dla niniejszej sprawy. Jak widać, Nadleśnictwo poszło dalej niż tylko klasyczny zapis o zakazie dublowania potencjałów. Podczas otwarcia ofert […]