Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

umowy o zamówienie publiczne

Powiedzmy sobie szczerze – bieżący rok w usługach leśnych nie należy do stabilnych. Najpierw spotkały nas niedoszacowane przez Nadleśnictwa pakiety. To skutkowało powtarzaniem, czasem wielokrotnym, tych samych przetargów. Potem wybuchła wojna w Ukrainie. Od razu zaczęły rosnoć koszty prac w lesie. Wtedy weszliśmy w temat aneksowania umów – czy się uda, ile wynoszą dopłaty, jaki […]

Prawo opcji w nowej ustawie przetargowej

Łukasz Bąk18 października 20213 komentarze

Prawo opcji to możliwość jednostronnego zwiększenia przez Nadleśnictwo zakresu zawartej umowy. Prawo opcji – jak było dotychczas Taki scenariusz niejednemu przedsiębiorcy leśnemu spędzał sen z powiek. Nieprecyzyjne zapisy nie dawały bowiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki realny zakres ma prawo opcji. Dotychczas umowy posługiwały się wyłącznie jednym, ogólnym kryterium 20% maksymalnej wartości zamówienia. W konkretnych […]

Każdy, kto ma cokolwiek wspólnego z gospodarką leśną w Polsce wie, że w ostatnich latach umowy narzucane przez Nadleśnictwa „puchną”.  Wzbogacani o nowe doświadczenia, zamawiający starają się zabezpieczać na wypadek kolejnych scenariuszy, sytuacji i przypadków. Liczba paragrafów rośnie i zwiększa się niemiłosiernie zakres uprawnień Nadleśnictw w codziennych relacjach z firmą leśną. W efekcie, mamy do […]

Przeciętnemu wykonawcy usług leśnych Urząd Zamówień Publicznych kojarzy się z jakąś odległą instytucją ulokowaną w Warszawie zajmującą się przetargami. Na co dzień, pomimo że uczestniczymy w obrocie prawnym z zamawiającymi, nie mamy żadnego kontaktu z tą strukturą. *** Urząd Zamówień Publicznych ma duży wpływ na to, jak wygląda rywalizacja o zamówienia w branży leśnej. Po […]

Postanowiłem opublikować ten wpis, aby przestrzec Cię przed pochopnym podpisywaniem niekorzystnych dokumentów. *** Nadleśnictwo zwraca się do wykonawcy z propozycją: „Prosimy podpisać aneks do umowy o zamówienie z powodu COVID”. Zmiana ma dotyczyć zatwierdzenia nowego, procentowego harmonogramu prac. Załączona do aneksu tabela pokazuje to, z czym ZUL ma faktycznie do czynienia – poziom pozyskania w […]