Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Konsorcjum

Trwają przygotowania dokumentów przetargowych. W niektórych rejonach dokumenty już zostały przygotowane, a oferty otwarte przez Nadleśnictwa. Toczą się ciężkie boje o stawki. Konsultujemy z Klientami kosztorysy, formularze JEDZ, załączniki, oświadczenia, a wśród nich także pełnomocnictwa, które składa lider konsorcjum. Jeżeli potrzebujesz wzoru upoważnienia dla lidera, znajdziesz go oczywiście na tym blogu. *** Jak widzę, praktyką […]

W związku z wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych, wzór pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum, który możesz już od dawna pobrać z bloga, wymagał drobnej korekty. Zmieniłem przepis prawa, który wskazałem jako podstawę udzielenia upoważnienia. Poza tym dokument pozostaje taki, jak był. Jeżeli podpisy pod plikiem odbierzesz od swoich konsorcjantów, możesz być pewna/pewien, że wszystkie […]

W sierpniowej Gazecie Leśnej ukazał się mój kolejny artykuł. Opowiedziałem w nim o bardzo ciekawej sprawie dotyczącej kary umownej i o temacie reprezentowania konsorcjum w sądzie. Ponieważ nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok, nie czas na ocenę samego merytorycznego rozstrzygnięcia. Mam jednak nadzieję, że będzie przełomowe dla całej branży! *** W toku procesu ujawniło się interesujące […]

Zarówno na tym blogu jak i w artykułach w Gazecie Leśnej wielokrotnie namawiałem do korzystania z prawa do przystąpienia do postępowania przed KIO. Wykonawca może wziąć udział w procedurze odwoławczej przystępując do strony, której wygrana urzeczywistni jego interesy. Jeżeli oferta firmy „Najlepszy ZUL” jest wygrywająca, a odwołał się inny oferent, wtedy zwycięska firma „Najlepszy ZUL” […]

Pytanie zawarte w tytule wpisu jest na gruncie branży leśnej bardzo doniosłe. Konsorcja to bowiem chleb powszedni w przetargach w Nadleśnictwach. W gronie partnerów wspólnie składających ofertę znajdzie się ktoś (zwykle lider konsorcjum), kto ma ją wysłać i złożyć, a czasem nawet podpisać. Co będzie, jeżeli zrobi to niepoprawnie? Scenariusz jest następujący. Wpadka lidera W […]