Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

październik 2021

Sezon przetargowy czas zacząć! Są już Nadleśnictwa, które uruchomiły postępowania. Co ciekawe, ledwie procedura jest w toku, niemal od razu pojawiają się zmiany w dokumenacji. Zamiast pierwotnych, po kilku dniach publikowane są nowe dokumenty przetargowe, w tym sama specyfikacja. Trzeba być bardzo ostrożnym.  Przygotowując ofertę, dokładnie sprawdź, który plik dostępny na platformie jest aktualny. Jeżeli […]

Prawo opcji w nowej ustawie przetargowej

Łukasz Bąk18 października 20213 komentarze

Prawo opcji to możliwość jednostronnego zwiększenia przez Nadleśnictwo zakresu zawartej umowy. Prawo opcji – jak było dotychczas Taki scenariusz niejednemu przedsiębiorcy leśnemu spędzał sen z powiek. Nieprecyzyjne zapisy nie dawały bowiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki realny zakres ma prawo opcji. Dotychczas umowy posługiwały się wyłącznie jednym, ogólnym kryterium 20% maksymalnej wartości zamówienia. W konkretnych […]

Treść umowy konsorcjum to w hierarchii innych, przygotowywanych do przetargu dokumentów, zwykle dalsza pozycja. To błąd. Umowa konsorcjum jest ważna, szczególnie na etapie realizacji umowy z Nadleśnictwem. Mam za sobą kilka ciekawych procesów sądowych, także spoza branży leśnej, dotyczących konsorcjantów oraz wykonania umów o zamówienie. Na bazie tych doświadczeń uważam, że treść umowy konsorcjum powinna […]