Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

kwiecień 2019

Temat pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum poruszałem niedawno. Ostatnio jednak spotkałem się z kolejną ciekawą sytuacją w tym zakresie, o której chciałbym Ci opowiedzieć. Chodzi o precyzję zapisów w pełnomocnictwie oraz możliwość działania lidera w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Dokument, które wywołał kontrowersje zawierał mniej więcej taką oto klauzulę: Członkowie konsorcjum upoważniają lidera „do reprezentowania wszystkich interesów […]

Jest to co prawda blog o prawie, ale stosowanie prawa bez udziału prawników bywa trudne. Dlatego dzisiaj dwa słowa o adwokackiej kuchni, np. takiej: Co to jest etyka adwokacka? Gdybym miał odpowiedź ująć syntetycznie, powiedziałbym tak: Etyka to takie coś, co nakazuje adwokatowi czasami odmówić prowadzenia sprawy, nawet wtedy, gdy Klient nalega i oczekuje współpracy. […]

We wrześniu ubiegłego roku zamieściłem wpis, gdzie udostępniłem Ci wzór pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum. Ten dokument możesz cały czas pobrać z bloga. W praktyce wciąż spotykam upoważnienia dalekie od doskonałości. Komu udzielono pełnomocnictwa dla lidera Niedawno zetknąłem się z pełnomocnictwem udzielonym przez konsorcjantów, wśród których znalazła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta miała swojego […]