Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

marzec 2018

Rozmawiając ostatnio z jednym z klientów zapytałem: „Czy ma Pan już kwalifikowany podpis elektroniczny?” Wobec wchodzących wkrótce w życie zmian w prawie zamówień publicznych, takie pytanie jest jak najbardziej zasadne. Zbliżamy się bowiem do momentu, w którym każdy, kto zamierza ubiegać się o zamówienie publiczne w Lasach Państwowych będzie musiał posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Jest […]

Referencje dla podwykonawcy

Łukasz Bąk18 marca 20182 komentarze

Mój poprzedni wpis na ten temat był oczywiście nieco prowokacyjny. Problemu uzyskania referencji przez podwykonawcę nie można zamknąć w jednozdaniowej odpowiedzi. Dlaczego zasadniczo odpowiedź brzmi: Nie, podwykonawca nie ma prawa do referencji? Chodzi o to, że żaden przepis prawa mu tego nie gwarantuje. Jeżeli zatem dzisiaj jesteś podwykonawcą, a za chwilę (za niecały rok), chciałbyś […]

Odpowiedź: podwykonawca nie ma prawa do referencji 🙂    

Wiosna już chyba za pasem, ale to zdjęcie zrobiłem jeszcze zimową porą, podczas mojego kolejnego wyjazdu do siedziby jednej z firm leśnych. Celem było omówienie kilku ważnych dla Klienta kwestii prawnych. Spośród wielu z nich poruszony został, choć nieco na marginesie, temat solidnej umowy konsorcjum. Klient ma niestety przykre doświadczenia z konsorcjantem, co zainspirowało mnie […]