Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

kwiecień 2018

Jeden z czytelników bloga zapytał mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jaki jest termin na zwrot wadium w sytuacji, w której jego oferta została odrzucona. Próbowałem udzielić odpowiedzi bezpośrednio pocztą elektroniczną, ale pytający chyba omyłkowo wskazał nieprawidłowy adres e-mail. Odpowiadam zatem „publicznie”. Zwrot wadium musi nastąpić niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeżeli zatem wybór ten miał […]

Gdy opadnie kurz po przetargu, ZUL przystępuje do realizacji zamówienia.  Jak wynika z moich doświadczeń, odtąd kary umowne są jednym z istotniejszych problemów, które pojawiają się przy wykonywaniu umowy zawartej z Nadleśnictwem. Wzory umów stosowane w Lasach Państwowych zawierają obszerny katalog kar. Można się spierać, czy lista nie powinna być nieco krótsza, kary umowne jako […]

W tym wpisie dwa słowa w temacie przystępowania do sprawy w KIO po stronie Nadleśnictwa, o którym wspominałem już tutaj. Przystąpienie polega na tym, że jeżeli wygrałeś przetarg, a Twój konkurent odwołuje się od decyzji Nadleśnictwa, możesz w sprawie przed KIO stanąć po stronie zamawiającego, walcząc tym samym o własny kontrakt. Przystąpienie daje możliwość stawiennictwa […]

Chcę Cię zachęcić do lektury kwietniowej Gazety Leśnej, w której ukazał się mój artykuł o leasingu maszyn. Harwestery i forwardery, jak wieść niesie, sprzedają się w ostatnich miesiącach niczym świeże bułeczki. Ceny sprzętu są zbyt wysokie, aby zakupy gotówkowe były możliwe lub opłacalne. Stąd rosnąca popularność leasingu. Kwietniowy tekst jest pierwszą z cyklu publikacji, które […]

Kilka dni temu miałem przyjemność reprezentować właścicielkę firmy leśnej w sprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Proces zakończyliśmy z sukcesem, a postępowanie obejmowało bardzo ciekawe zagadnienie dotyczące treści referencji. Moja Klientka złożyła w przetargu najkorzystniejszą ofertę. Została ona jednak odrzucona. Nadleśnictwo stwierdziło, że konsorcjum nie udowodniło „przerobu” żądanego w SIWZ. Jak to zwykle bywa, treść specyfikacji […]