Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Nowa ustawa przetargowa

Prawo opcji w nowej ustawie przetargowej

Łukasz Bąk18 października 20213 komentarze

Prawo opcji to możliwość jednostronnego zwiększenia przez Nadleśnictwo zakresu zawartej umowy. Prawo opcji – jak było dotychczas Taki scenariusz niejednemu przedsiębiorcy leśnemu spędzał sen z powiek. Nieprecyzyjne zapisy nie dawały bowiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki realny zakres ma prawo opcji. Dotychczas umowy posługiwały się wyłącznie jednym, ogólnym kryterium 20% maksymalnej wartości zamówienia. W konkretnych […]

Liczenie terminów w nowym PZP

Łukasz Bąk28 czerwca 20213 komentarze

Podczas jednej z ostatnich rozpraw w KIO, w której uczestniczyłem, wydarzyła się następująca historia. Reprezentowałem w sprawie przystępujących, którzy wspierali decyzję zamawiającego o wyeliminowaniu konkurencji z przetargu. Na wstępnie, jak zawsze, Izba weryfikowała kwestie formalne. Ustalała m.in. czy nasze przystąpienie zostało złożone w terminie. Termin ten wynosi trzy dni od dnia zawiadomienia o wniesieniu odwołania […]

Nowa ustawa przetargowa

Łukasz Bąk23 listopada 2020Komentarze (0)

W wielu Nadleśnictwach tegoroczne przetargi odbyły się nieco wcześniej, niż w ubiegłym roku. Sądzę, że to nie przypadek. Otóż w dniu 1 stycznia wejdzie w życie nowa, opasła ustawa przetargowa. Gdyby zatem tuż przed 31 grudnia okazało się, że oferty są za drogie, albo wszystkie podlegają odrzuceniu, kolejną turę postępowania należałoby rozpisać wedle zmienionych reguł […]