Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

luty 2020

Zarówno na tym blogu jak i w artykułach w Gazecie Leśnej wielokrotnie namawiałem do korzystania z prawa do przystąpienia do postępowania przed KIO. Wykonawca może wziąć udział w procedurze odwoławczej przystępując do strony, której wygrana urzeczywistni jego interesy. Jeżeli oferta firmy „Najlepszy ZUL” jest wygrywająca, a odwołał się inny oferent, wtedy zwycięska firma „Najlepszy ZUL” […]

„Zasady użytkowania lasu” są jednym z tematów, którym Rafał Jajor poświęcił wstępniak w lutowej Gazecie Leśnej. Redaktor naczelny pozytywnie ocenia treść nowego dokumentu, jednak wyraża obawy o gwarancje jego stosowania. Rafał Jajor zwraca uwagę na zaledwie ramowy charakter „Zasad” z niepokojem zakładając, że to za mało, aby mieć pewność wykorzystania dla dobra branży. Drogi Rafale, […]