Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

luty 2021

Gazeta Leśna opublikowała w lutowej edycji bardzo ciekawy wywiad naczelnego Rafała Jajora. Rozmówcą jest były zastępca dyrektora generalnego LP p. Janusz Zaleski. Rozmowę można obejrzeć tutaj. P. Zaleski wypowiada negatywne opinie pod adresem Lasów Państwowych, ale dalekie od radykalizmu i bezmyślnej krytyki. Dostrzegam w jego wypowiedziach konstruktywną chęć poprawy sytuaji, a nie napastliwy sprzeciw wobec […]

Do tego wpisu nie zainspirowała mnie czysta satysfakcja z wygranej sprawy w KIO. Chodzi raczej o okoliczności, w jakich się ona toczyła. Rozmawiając z klientem o zakończonym postępowaniu odwoławczym, dowiedziałem się co „w terenie” działo się w czasie, kiedy czekaliśmy na termin rozprawy. Otóż okazało się, że przedstawiciele Nadleśnictwa wyrażali wobec właściciela ZUL-a dezaprobatę w […]