Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Jeszcze dwa słowa o pełnomocnictwie dla lidera

Łukasz Bąk18 kwietnia 2019Komentarze (0)

Temat pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum poruszałem niedawno. Ostatnio jednak spotkałem się z kolejną ciekawą sytuacją w tym zakresie, o której chciałbym Ci opowiedzieć.

Chodzi o precyzję zapisów w pełnomocnictwie oraz możliwość działania lidera w postępowaniu odwoławczym przed KIO.

Dokument, które wywołał kontrowersje zawierał mniej więcej taką oto klauzulę:

Członkowie konsorcjum upoważniają lidera „do reprezentowania wszystkich interesów konsorcjum w pełnym zakresie”.

Spór o pełnomocnictwo wynikł na gruncie wniesionego przez konsorcjum odwołania. Konsorcjum przegrało przetarg i wniosło sprawę do KIO, ale odwołanie podpisał sam lider w imieniu swoim i pozostałych partnerów.

Zamawiający twierdził, że w oparciu o przedstawiony dokument lider wcale jednak nie mógł wnieść odwołania. Jego upoważnienie, zdaniem prawników Nadleśnictwa, było niedostatecznie precyzyjne. Zamawiający zarzucał, że pełnomocnictwa w sprawach przed KIO ma charakter „rodzajowy” (UWAGA: hermetyczna, prawnicza terminologia :), a zatem powinno dokładnie określać zakres umocowania obejmujący postępowania odwoławcze.

***

Takie zarzuty to nie przelewki. Warto o nich pamiętać na etapie przygotowywania pełnomocnictwa przy składaniu oferty. Z ostrożności poszedłbym śladem Nadleśnictwa i wprost dawał liderowi umocowanie np. do „korzystania z wszelkich środków prawnych” lub też wprost „wnoszenia odwołań od wszelkich czynności zamawiającego”. Tak konkretne zapisy zawiera wzór, który możesz pobrać z tego bloga.

***

Wbrew stanowisku Nadleśnictwa odwołujący w opisywanej sprawie uważał zastrzeżenia za bezpodstawne. Lider przekonywał, że skoro może „reprezentować wszystkie interesy konsorcjantów w pełnym zakresie”, to oczywiście może to robić także poprzez wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Całe szczęście w tej sprawie Izba dokonała interpretacji na korzyść odwołującego. Po prostu uznano, że dokument spełnia wymogi proceduralne i daje prawo liderowi do tego, aby skutecznie podpisał i wniósł odwołanie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem lukasz.bak@jaskot-bak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: