Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Ankieta UZP – zmiany w przetargach

Łukasz Bąk03 lipca 2018Komentarze (0)

Portal firmylesne.pl opublikował interesujący komunikat na temat nowego prawa zamówień publicznych.

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest ankieta UZP, którą mogą wypełniać zamawiający i wykonawcy, wszyscy zainteresowani publicznymi przetargami. Ankieta zawiera pytania zmierzające do ustalenia pożądanych zmian w aktualnie obowiązującej ustawie.

Dokument jest skierowany do wszystkich uczestników rynku zamówień.

Ciekawe pytanie w ankiecie UZP

Ankieta UZP zawiera jedno pytanie, które przykuło moją uwagę:

Czy w Państwa opinii zasadne jest wprowadzenie obowiązku zapłaty zryczałtowanego odszkodowania za wyrządzoną przez zamawiającego szkodę wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, w przypadku gdy sąd zmieni wyrok KIO na korzyść wykonawcy, a doszło już do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z innym wykonawcą?

O co tutaj chodzi?

Chodzi o sytuację, w której zostajesz bezprawnie wykluczony z przetargu i decydujesz się na skierowanie sprawy do KIO. Dopóty, dopóki Izba nie rozstrzygnie Twojej skargi, Nadleśnictwo nie może zawrzeć umowy.

Wyobraź jednak sobie, że sprawę w Izbie przegrywasz (np. zaangażowałeś słabego prawnika 🙂 i Nadleśnictwo może już powierzyć zadanie Twojej konkurencji.

Ty jednak nie poddajesz się i wyrok KIO zaskarżasz do sądu, bo takie prawo Ci przysługuje. Sąd Twoje zarzuty uwzględnia, ale usługi są już dawno w toku i Twoje zwycięstwo skutkuje raczej satysfakcją niż uzyskanym kontraktem.

Jedyne, czego możesz w tej sytuacji zażądać od Nadleśnictwa, to aby naprawiło Twoją stratę spowodowaną tym, że nie mogłeś zawrzeć umowy pomimo, iż zamówienie powinno być powierzone własnie Tobie.

Zacytowane pytanie zmierza do ustalenia, czy wysokość takiej szkody określać w formie ryczałtowej (jakaś stała kwota wynikająca z przepisów), tak abyś nie musiał jej każdorazowo udowadniać w procesie sądowym.

Moja odpowiedź brzmi: „TAK, ale…”.

Jak obliczyć odszkodowanie za błędną decyzję zamawiającego?

Ryczałtowe odszkodowanie daje możliwość uproszczonego pokrycia szkód. Wyobrażam sobie, że mogłoby zostać uzależnione od wartości zamówienia. Gdybyś wybrał taką formę rekompensaty nie musiałbyś, jak mniemam, przechodzić gehenny wieloletniego postępowania sądowego. I to jest niewątpliwy atut. W przypadku wyboru ryczałtu, prawo żądania kwot przekraczających ten ryczałt mogłoby zostać automatycznie wyłączone.

Nie chciałbym jednak, aby firmy leśne zostały całkowicie pozbawione możliwości dowodzenia przed sądem, że w ich przypadku strata była dużo większa. Może się okazać, że uszczerbek w danym przypadku jest wyższy niż stawki ustawowe i warto powalczyć o niego nawet za cenę oczekiwania w niepewności na wyrok sądowy.

Link do ankiety UZP.

***

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem lukasz.bak@jaskot-bak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: