Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Z cyklu „Adwokat w terenie” – spółka z o.o. w usługach leśnych.

Łukasz Bąk09 lipca 2018Komentarze (0)

Spółka z o.o. w usługach leśnych to temat, który zaprowadził mnie ostatnio w zakątki województwa zachodniopomorskiego…

Rozmowa dotyczyła kwestii założenia spółki z o.o. Dyskutowaliśmy o tym, czy, a jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób zarejestrować taki podmiot.

Wśród firm leśnych w Polsce jest grono na tyle dobrze rozwiniętych przedsiębiorstw, że ich właściciele rozważają zmianę formy prowadzenia działalności. Nie dziwię się tej tendencji. Świadczy ona o chęci zorganizowania biznesu w taki sposób, aby zwiększające się ryzyka wynikające z niego były potencjalnie jak najmniej szkodliwe dla osobistego majątku. Im większa będzie dynamika rozwoju całego sektora, tym więcej osób będzie rozmyślało nad zmianami.

Spółka z o.o. – dwie podstawowe zalety

Zaleta pierwsza:

Wspólnicy spółki z o.o. ponoszą ryzyko związane z jej działalnością tylko do wysokości środków, które inwestują w spółkę. Wraz z jej rejestracją staje się ona odrębnym i niezależnym bytem, ponoszącym samodzielnie odpowiedzialność za własne zobowiązania. Można obrazowo powiedzieć, że drogi Jana Kowalskiego, dotychczasowego właściciela indywidualnej firmy leśnej, i jego działalności rozchodzą się. Nie w tym sensie, że traci on kontrolę nad przedsiębiorstwem, ale w tym sensie, że przedsiębiorstwo zyskuje prawną podmiotowość.

Umowę z Nadleśnictwem, po wygranym przetargu, zawrze spółka, a nie osobiście Jan Kowalski. Pracownika zatrudni spółka, a nie osobiście Jan Kowalski. Maszynę kupi spółka, a nie Jan Kowalski. W końcu, ewentualne kary umowne zapłaci spółka, a nie Jan Kowalski. Jan Kowalski przestaje tym samym własnym majątkiem odpowiadać za powodzenie swojego biznesu.

Zaleta druga:

Jak sama nazwa wskazuje, spółka służy prowadzeniu działalności gospodarczej przez więcej niż jedną osobę. Zasady udziału wspólników w spółce, ich współpracy, podejmowania decyzji, podziału zysków itp. są od początku jasne, bowiem wynikają z przepisów prawa. Kodeks spółek handlowych wyposaża przedsiębiorców w zbiór podstawowych norm i reguł, które służą wzajemnej kooperacji. Udziałowcy mają przy tym dużą swobodę w modyfikowaniu tych zasad i dostosowaniu ich do indywidualnych potrzeb. Istotą jest wspólna praca na rzecz jednej i tej samej firmy, bez konieczności wzajemnych rozliczeń pomiędzy dwoma lub więcej niezależnymi i odrębnymi ZUL-ami.

Katalog wspólników nie jest zresztą kwestią zamkniętą. W przyszłości może okazać się, że pojawi się ktoś, kto chciałby, wraz z dotychczasowymi udziałowcami, partycypować w przedsięwzięciu. Spółka z o.o. daje prostą możliwość objęcia nowej osoby wspólnymi, biznesowymi celami.

Spółka z o.o. to jednak nie same korzyści. O niedogodnościach związanych z jej prowadzeniem dowiesz się w późniejszych wpisach…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem lukasz.bak@jaskot-bak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: