Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Po co nam Urząd Zamówień Publicznych – wpis o kontroli w Nadleśnictwie

Łukasz Bąk06 sierpnia 2020Komentarze (0)

Przeciętnemu wykonawcy usług leśnych Urząd Zamówień Publicznych kojarzy się z jakąś odległą instytucją ulokowaną w Warszawie zajmującą się przetargami. Na co dzień, pomimo że uczestniczymy w obrocie prawnym z zamawiającymi, nie mamy żadnego kontaktu z tą strukturą.

***

Urząd Zamówień Publicznych ma duży wpływ na to, jak wygląda rywalizacja o zamówienia w branży leśnej. Po pierwsze pracownicy Urzędu i jego Prezes oddziałują na treść prawa. Oczywiście to nie po ich stronie leży uchwalanie jego ostatecznego brzmienia, ale prace nad przygotowaniem projektów – jak najbardziej tak. Przykładem jest nowa ustawa przetargowa, która wejdzie w życie w przyszłym roku. Prace nad jej kształtem intensywnie toczyły się właśnie w ramach struktur Urzędu.

Urząd Zamówień Publicznych ma duży wpływ na interpretację ustawy. Na stronie internetowej UZP pojawiają się liczne opinie, analizy, odpowiedzi wyjaśniające wątpliwości dotyczące zasad prowadzenia przetargów. Nie raz zdarzało mi się sięgać do tych dokumentów poszukując odpowiedzi na pytania, z którymi zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy leśni. Każdy może zajrzeć do zasobów, do czego Ciebie niniejszym zachęcam. Pisane są co prawda językiem dość hermetycznym, prawnym, ale nawet ktoś, kto nie jest prawnikiem, a od lat składa oferty, będzie w stanie dotrzeć do sedna sprawy.

Urząd Zamówień Publicznych okazuje się bliższy tym ZUL-om, które składają odwołania do KIO. Obydwie instytucje mieszczą się w tym samym budynku. Mało tego, urząd zapewnia obsługę administracyjną KIO, więc zarówno Izba jak i UZP funkcjonują w swoistej symbiozie.

***

Jest jeszcze jedna ważna rola UZP, która może przydać się każdemu wykonawcy. I to chyba najistotniejsza uwaga dzisiejszego wpisu.

Otóż Urząd Zamówień Publicznych posiada uprawnienia kontrolne. Ma zatem możliwość sprawdzania, czy przetargi rozstrzygane są zgodnie z ustawą. W niektórych przypadkach (np. kontrakty współfinansowane ze środków UE) kontrola odbywa się każdorazowo przed podpisaniem umowy.

W naszej, leśnej branży tak nie jest. Niemniej każdy, kto ma poważne wątpliwości co do uczciwego działania Nadleśnictwa, może zgłosić je do UZP. Pismo wymaga oczywiście rzetelnego uzasadnienia i choćby wstępnego udokumentowania. Pracownicy departamentu kontroli przeanalizują wniosek i podejmą dalsze decyzje. Celem firmy zgłaszającej naruszenie będzie w pierwszej kolejności wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Jestem pewien, że sam wpływ takiego pisma z UZP do Nadleśnictwa postawi pracowników zamawiającego na baczność.

Uprawnienia Prezesa Urzędu idą jednak dalej. Ma on możliwość nakładania kary na zamawiających, którzy dopuścili się wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów prawa. Taka sankcja pojawi się ewentualnie dopiero po przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

***

Na koniec dwa słowa o najdalej idącej kompetencji Urzędu, którą mogą być zainteresowani najbardziej pokrzywdzeni oferenci. Otóż w skrajnych przypadkach Urząd Zamówień Publicznych może złożyć w sądzie sprawę o unieważnienie umowy zawartej przez Nadleśnictwo. Stanie się tak, jeżeli naruszenie prawa zamówień publicznych miało wpływ na wybór wykonawcy.

Gdy taki proces sądowy zakończy się sukcesem Urzędu, osoba wnioskująca o kontrolę mogłaby następnie ubiegać się od zamawiającego rekompensaty tych strat, które poniosła z powodu nielegalnego zawarcie umowy z kim innym.

Okazuje się zatem, że przy pomocy kompetencji UZP ZUL może realizować własne, indywidualne uprawnienia wynikające z prawa przetargowego. Jest to zapewne karkołomna, długotrwała droga i dotyczy nielicznych sytuacji, ale warto o niej pamiętać.

Podsumowując – zachęcam do korzystania z pomocy Urzędu Zamówień Publicznych.

***

Z wakacyjnej galerii Żony:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem lukasz.bak@jaskot-bak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: