Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Jak wypełnić JEDZ – rubryka o przedstawicielu wykonawcy

Łukasz Bąk07 listopada 201720 komentarzy

Tak jak wspominałem w tym wpisie, uważam JEDZ za niezbyt czytelny i niezbyt przystępny formularz. Na szczęście w ubiegłym roku Nadleśnictwa podchodziły do jego uzupełniania dość liberalnie, w tym sensie, że wykonawcy mieli szerokie możliwości korygowania swoich omyłek.

Lepiej jednak unikać błędów, które przedłużają rozstrzygnięcie przetargu. Poniżej wyjaśnię Ci jak uzupełniać jedną z rubryk tego dokumentu.

Chodzi o część II zatytułowaną „Informacje dotyczące wykonawcy”, sekcję B pod tytułem „Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy”.

Sekcja wygląda tak:

Sekcję należy uzupełnić w następujący sposób:

  1. jeżeli jesteś liderem konsorcjum – w zasadzie niczego nie musisz wpisywać, ale dla świętego spokoju możesz tutaj jeszcze raz podać swoje dane;
  2. jeżeli samodzielnie składasz ofertę, nie jesteś członkiem konsorcjum – patrz pkt 1;
  3. jeżeli jesteś konsorcjantem (nie liderem), a konsorcjum udzieliło liderowi upoważnienia we wszystkich czynnościach przetargowych – wpisujesz tutaj dane lidera, jako osoby reprezentującej pozostałych partnerów; dodatkowo
    • w wierszu „Stanowisko/Działający (-a) jako:” wpisujesz „pełnomocnik”;
    • w ostatnim wierszu, na dole po prawej stronie powinieneś wpisać „pełnomocnictwo udzielone na podstawie art. 23 ust. 2 p.z.p.”; to powinno wystarczyć jako krótka charakterystyka udzielonego upoważnienia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

{ 20 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kinga 9 czerwca, 2018 o 10:03

Witam, a jak wypełniamy tą sekcję w przypadku podwykonawcy. Przygotowuje ofertę przetargową i niewielką część zamówienia zamierzam pod zlecić. Proszę o pomoc i możliwie szybką odpowiedz.

Odpowiedz

Łukasz Bąk 9 czerwca, 2018 o 10:47

Dzień dobry Pani Kingo
Dziękuję za pytanie.
Omawiana we wpisie rubryka JEDZ nie dotyczy podwykonawców.
Proszę spojrzeć na część II, sekcję D formularza – to tam ewentualnie należy umieścić dane o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy, jeżeli zamawiający tego oczekuje.

Odpowiedz

Kinga 9 czerwca, 2018 o 11:16

Dziękuję za ekspresową odpowiedz. Wypełniam JEDZ po raz pierwszy i mam z tym trochę trudności. Zamawiający wymaga, żeby był on również wypełniony przez podwykonawcę. Rozumiem, że tą rubrykę powinien on zostawić bez wypełnienia?

Odpowiedz

Łukasz Bąk 9 czerwca, 2018 o 13:03

Pani Kingo
Jeżeli podwykonawca wypełnia swojego JEDZ-a, to sekcję, której dotyczy wpis należy wypełnić wedle zasady opisanej w pkt 1, czyli najlepiej po prostu powtórzyć tam swoje (czyli podwykonawcy) dane. Jeżeli podwykonawca jest spółką kapitałową, to wpisujemy dane osoby uprawnionej do reprezentacji tejże spółki.
Czy podwykonawca oczekuje, że we wszystkich sprawach z zamawiającym będzie go reprezentował „główny” wykonawca? Jeżeli tak, wtedy uzupełnia omawianą sekcję wpisując tam dane „głównego” wykonawcy jako jego reprezentanta.

Odpowiedz

Kinga 10 czerwca, 2018 o 21:11

Mam jeszcze pytanie. Co wpisuje podwykonawca w części 2 informacje na temat wykonawcy- osoba wyznaczona do kontaktów. Nie wiem czy przepisać tu dane głównego wykonawcy z pkt b informacje na temat przedstawicieli wykonawcy, czy podwykonawcy. Trudności sprawia mi również pkt e tej części (zaświadczenia o niezaleganiu posiadamy). Nie wiem co powinnam zaznaczyć. Trudność sprawia mi również część 3 podstawy wykluczenia. Zaznaczyłam wszędzie nie. Nie wiem co zaznaczać przy tych bazach danych państwa członkowskiego, jeśli na zadane pytania wszędzie odpowiadam nie. Proszę o pomoc

Odpowiedz

Łukasz Bąk 11 czerwca, 2018 o 00:02

Pani Kingo
W części II podwykonawca wpisuje własne dane. To jest bowiem miejsce na ujawnienie informacji o tym, kto składa JEDZ.
W części II, lit. e) zaznaczamy „NIE”.
Co się tyczy części III, w pierwszej kolejności należy sprawdzić wytyczne zamawiającego. W SIWZ udostępnianych przez Nadleśnictwa pojawia się konkretna informacja o tym, które spośród poszczególnych pozycji JEDZ wymagają uzupełnienia.
Wybór odpowiedzi przy konkretnych pozycjach zależy od tego, jaką informację chce Pani przekazać. Muszą one być bowiem po prostu zgodne z prawdą 🙂
Wybór odpowiedzi w niektórych pozycjach, np. III.B determinuje w jakim stopniu ta rubryka zostanie wypełniona. Jeżeli bowiem deklaruje Pani wywiązanie się ze wszystkich obowiązków podatkowych i składek, to oczywiście nie udzieli Pani odpowiedzi w jakim Państwie ma Pani zaległości, ile wynoszą itp.
Tak przy okazji, czy składa Pani JEDZ w formie elektronicznej?

Odpowiedz

Kinga 11 czerwca, 2018 o 01:05

Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Tak JEDZ składam w formie elektronicznej podpisany podpisem kwalifikowanym. W tej wersji nie ma chyba możliwości wyboru pozycji do uzupełnienia. Formularz daje tylko możliwość zaznaczenia tak lub nie bez możliwości pozostawienia pytania bez odpowiedzi. Mógłby Pan jeszcze rozwinąć dlaczego w części 2 pkt e zaznaczamy nie?Wypełniłam już formularz i zaznaczyłam odpowiedz tak myśląc, że chodzi tu o przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu.

Odpowiedz

Łukasz Bąk 11 czerwca, 2018 o 09:59

Pani Kingo
Ma Pani rację. Przepraszam, opacznie odczytałem tę rubrykę, myśląc że dotyczy ona wyłącznie samodzielnego „ściągnięcia” zaświadczeń przez Zamawiającego. Zaznaczona przez Panią odpowiedź jest prawidłowa. Czyli: „Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia?” – „Tak, będzie w stanie”.

Odpowiedz

Kinga 11 czerwca, 2018 o 01:30

Miałam jeszcze wątpliwość czy w części 2 pkt b informacje na temat przedstawicieli wykonawcy w rubryce szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa wypełniając JEDZ podwykonawcy mogę wpisać „ pełnomocnictwo udzielane na podstawie art. 23 ust. 2 P.Z.P tak jak Pan radził w przypadku konsorcjum. Nie mogłam się doczytać czy ten artykuł obejmuje też podwykonawców?

Odpowiedz

Łukasz Bąk 11 czerwca, 2018 o 10:23

Pani Kingo
Podwykonawca nie jest członkiem konsorcjum. Nie ubiega się on o zamówienie w rozumieniu art. 23 p.z.p. i ten przepis nie będzie miał zastosowania.

Odpowiedz

Kinga 11 czerwca, 2018 o 10:52

Dziękuję. Sama nie poradziłabym sobie z tym JEDZ. Jeśli nie wpisuje artykułu 23 to co mogę wpisać w tej rubryce zamiast tego?

Odpowiedz

Łukasz Bąk 11 czerwca, 2018 o 11:00

Pani Kingo
Nie jest jasne, na ile podwykonawca może upoważnić wykonawcę do reprezentowania w przetargu.
Jeżeli przyjmiemy, że może oraz jeżeli tak właśnie jest w Pani przypadku, proszę po prostu w tej rubryce krótko scharakteryzować zakres umocowania, bez wskazywania jakichkolwiek artykułów.

Odpowiedz

Kinga 11 czerwca, 2018 o 11:33

Nie mam pomysłu co mogłabym wpisać w to pole. Może w tym przypadku lepiej pozostawić je nie uzupełnione?

Odpowiedz

Łukasz Bąk 11 czerwca, 2018 o 14:49

Tak, proponuję pozostawić puste.

Odpowiedz

Monika 17 maja, 2019 o 09:07

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie właśnie cz. II B JEDZ. Spółka z o.o., ofertę składamy sami (bez podwykonawców) – kogo dane mam wpisać ? Ofertę będzie podpisywać jeden z członków Zarządu + Prokurent (reprezentacja dwuosobowa). Czy powinnam wpisać tam właśnie dane osób podpisujących ofertę ? Również wypełniam JEDZ pierwszy raz i będę ogromnie wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam

Odpowiedz

Łukasz Bąk 17 maja, 2019 o 09:16

Dzień dobry Pani Moniko!

Dziękuję za umieszczenie komentarza i Pani pytanie.

Część II B JEDZ należy w Państwa przypadku wypełnić w ten sposób, że wpisujemy tam dane wspomnianych przez Panią osób – zarówno członka zarządu jak i prokurenta. Funkcje pełnione przez każdą z tych osób należy wskazać w drugim wierszu tej części formularza, tj. „Stanowisko/Działający jako:”

Ostatni wiersz (ten odnoszący się do szczegółowych informacji dotyczących przedstawicielstwa) pozostawiamy pusty.

Przesyłam Pani serdeczne pozdrowienia.
Łukasz Bąk

Odpowiedz

Monika 17 maja, 2019 o 10:46

Bardzo dziękuję Pani Łukaszu za odpowiedź. Mam jeszcze takie pytanie. Upoważnienie osób podpisujących JEDZ musi wynikać bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (KRS) – wynika. W SIWZ mam zapis, że oferta wraz z załącznikami musi być podpisana kwal. podpisem przez osoby upoważnione i to upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych załączonych przez nas dokumentów. Proszę mi powiedzieć, czy KRS dołączyć do oferty ? Jeśli nasza oferta będzie najkorzystniejsza, to Zamawiający jak mówią przepisy wezwie nas do jego złożenia. Jednak czy teraz, dla potwierdzenia, że osoby podpisujące ofertę, formularz cenowy i JEDZ są do tego uprawnione, dołączyć ten KRS? Z góry bardzo dziękuję.

Odpowiedz

Łukasz Bąk 17 maja, 2019 o 12:36

Pani Moniko

Przepisy mówią, że w przypadku możliwości darmowego dostępu do takich danych przez zamawiającego, wykonawca nie musi przedstawiać dokumentu. Dla świętego spokoju nie widzę przeszkód, aby ten KRS jednak załączyć.
Łukasz Bąk

Odpowiedz

Rafał 31 maja, 2019 o 20:48

Dzień dobry, Zamawiający wezwał mnie do uzupełnienia JEDZ (w zakresie cz. IV). Chcę poprawić tę informację i przesłać JEDZ jeszcze raz do Zamawiającego. Podpiszą go te same osoby, które podpisywały go w dniu złożenia oferty. Datę wpiszę aktualną. Mam jednak pytanie odnośnie stanowiska przedstawiciela Wykonawcy. W czasie badania ofert przez Zamawiającego, w organach zarządzających spółki (z o.o.) nastąpiły zmiany w osobowe i jedna z osób podpisujących ofertę „awansowała”. W KRSie jeszcze te zmiany nie widnieją. Czy mogę zaktualizować to stanowisko w JEDZ ? Czy są tego jakieś konsekwencje np. wykluczenie? Czy jest to zmiana mało istotna ? Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Łukasz Bąk 3 czerwca, 2019 o 07:33

Dzień dobry.

Bardzo dziękuję za Pański komentarz.

Sugeruję zaktualizowanie listy osób uprawnionych do reprezentacji w JEDZ. Przy czym do formularza załączyłbym krótką, pisemną informację wykonawcy, że w międzyczasie skład zarządu uległ zmianie i że nie znalazło to jeszcze odzwierciedlenia w KRS – stąd korekta w formularzu. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości można byłoby wręcz przedstawić potwierdzenie zgłoszenia zmian do KRS lub kopię uchwały w tym zakresie.

Na pewno nie grozi Państwu wykluczenie z powodu dokonania takiej aktualizacji. Wręcz przeciwnie, obowiązkiem jest zawarcie w JEDZ informacji prawdziwych (aktualnych). Nie widzę zatem takiego ryzyka.

Łukasz Bąk

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem lukasz.bak@jaskot-bak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: