Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Odrzucenie oferty nierzetelnego ZUL-a

Łukasz Bąk29 listopada 2017Komentarze (0)

Kilkanaście tygodni temu uczestniczyłem w jednym z Nadleśnictw w rozmowach, których celem było polubowne rozwiązanie umowy z powodu problemów wykonawcy w jej dalszym realizowaniu. Co ciekawe, spotkanie przebiegło wtedy w sympatycznej atmosferze i strony osiągnęły porozumienie. Właściciel zakładu usług leśnych dopytywał mnie przy okazji, czy podpisana ugoda może wyeliminować go z kolejnych przetargów.

Temat ten powrócił teraz za pośrednictwem Gazety Leśnej i pytania czytelnika, skierowanego pod ten adres: zamowieniapubliczne@gazetalesna.pl. Pytanie brzmiało w skrócie tak:

„Czy rozwiązanie umowy przez Nadleśnictwo, skutkujące obciążeniem mnie karą umowną, mające miejsce na początku 2013r., uniemożliwia mi złożenie oferty w tegorocznym przetargu?”

Ryzyko wykluczenia

Problem dotyczy zapisu SIWZ pozwalającego na wykluczenie firmy leśnej, która z własnej winy nie wykonała albo nienależycie wykonała w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, co doprowadziło do jej rozwiązania lub zasądzenia odszkodowania. Klauzula to zatem przysłowiowy „kij” na nierzetelnych kontrahentów i obrona przed ryzykiem angażowania się we współpracę z kimś, kto w przeszłości okazał się niewiarygodnym partnerem.

Nieco mglista pozostaje kwestia „istotnego stopnia” naruszenia umowy. Nie ma jednak wątpliwości, że mówimy tu o przypadkach poważnych zaniedbań, a nie jednostkowych, incydentalnych błędów. Drobne, pojedyncze kary umowne nie będą zatem zagrożeniem. Skala naliczonych kar jest zresztą niezłym kryterium oceny stopnia naruszeń. Im większa wysokość obciążeń, tym łatwiej zamawiającemu dowieść, że stopień nieprawidłowości był „istotny”.

Zagrożenie nie trwa wiecznie

Pytanie jednak, jak długo ZUL „po przejściach” musi obawiać się negatywnych konsekwencji.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Na szczęście bowiem raz popełnione błędy nie muszą mścić się w nieskończoność. Prawo wykluczenia nie obejmuje przypadków sprzed okresu dawniejszego niż trzy lata.

Odpowiadając zatem na zacytowane powyżej pytanie: wspomniane rozwiązanie umowy, jako że miało miejsce ponad cztery lata temu, nie może skutkować wykluczeniem firmy leśnej.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem lukasz.bak@jaskot-bak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: