Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Przystąpienie do postępowania odwoławczego – masz tylko 3 dni

Łukasz Bąk06 lutego 2019Komentarze (0)

Od dawna jestem propagatorem instytucji przystąpienia do postępowania odwoławczego. Dowód? To już trzeci wpis na ten temat:

wpis pierwszy o przystąpieniu

wpis drugi o przystąpieniu

Uważam, że branża usług leśnych nie w pełni docenia walory tego rozwiązania, które pozwala skutecznie walczyć o swoje interesy w postępowaniach przetargowych.

Po co wnosić przystąpienie do postępowania odwoławczego

Generalna zasada, którą chcę sformułować jest taka:

Jeżeli Twoja oferta jest uznana za najkorzystniejszą, a konkurencja wniosła odwołanie do KIO, przystąp do postępowania odwoławczego po stronie Nadleśnictwa.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego polega na tym, że jako podmiot wygrywający przetarg zajmujesz stanowisko w sprawie odwołania wnoszonego przeciwko Twojej ofercie. Możesz zatem dowodzić i przekonywać, że wybór Twojej oferty był zgodny z prawem, a odwołanie jest niezasadne.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego może wyglądać tak:

„Niniejszym przystępuję po stronie zamawiającego Nadleśnictwa ………….. do postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą wszczętego przez odwołującego ……”.

Czy takie przystąpienie warto składać?

Nie!

Przystąpienie ma sens tylko wtedy, kiedy wnosi do sporu jakiś merytoryczny wkład. Musi ono zatem zawierać argumenty przeciwko odwołaniu. Dopiero wtedy dajesz sobie i Nadleśnictwu szanse, że wygracie wspólną sprawę.

Wymogi proceduralne

W tym miejscu dwie istotne informacje proceduralne:

  1. przystąpienie do postępowania odwoławczego złożysz na piśmie lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem, poprzez skrzynkę e-PUAP. W obydwu przypadkach dokument musi trafić do KIO przed końcem trzeciego dnia licząc od momentu otrzymania przez Ciebie kopii odwołania od zamawiającego. Jeżeli zatem na Twoją skrzynkę kopia odwołania wpłynie we wtorek, najpóźniej w piątek (pod warunkiem, że w piątek nie przypada dzień ustawowo wolny od pracy) musisz wnieść odwołanie. W formie papierowej musi ono trafić do piątku do siedziby KIO, przed zamknięciem biura podawczego. UWAGA! Nie liczy się data stempla pocztowego, ale faktyczna data doręczenia. W przypadku formy elektronicznej – może wpłynąć do KIO choćby w piątek o godz. 23.50.
  2. przystąpienie do postępowania odwoławczego nie wiąże się z koniecznością wniesienia jakiegokolwiek wpisu sądowego.

Jakie masz prawa wynikające z przystąpienia

Dzięki przystąpieniu weźmiesz udział w rozprawie przed KIO. Izba zapyta Cię o stanowisko w sprawie i na pewno rozważy je wydając wyrok.

Spotkać Cię może jednak sytuacja, w której Nadleśnictwo uwzględni zarzuty odwołania, co spowoduje zamknięcie sprawy bez wydania wyroku. Możesz się przed tym uchronić wnosząc sprzeciw i zmuszając Izbę do wydania merytorycznego orzeczenia. W tym momencie najlepiej widać jak ważne są uprawnienia, które daje przystąpienie.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem lukasz.bak@jaskot-bak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: