Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Sumowanie potencjałów konsorcjantów – zastrzeżenia Pani Jolanty

Łukasz Bąk24 stycznia 2019Komentarze (0)

Sumowanie potencjałów konsorcjantów było tematem mojego artykułu, który ukazał się w styczniowym wydaniu Gazety Leśnej. Poruszyłem w nim kwestię zapisu pojawiającego się w niektórych specyfikacjach w bieżącym sezonie przetargowym.

Treść SIWZ

Klauzula zakazuje, aby członkowie konsorcjum wykazywali wymagany potencjał sumując swoje własne doświadczenia. Innymi słowy, doświadczenie w określonej kwocie musi być w całości zdobyte co najmniej przez jednego z konsorcjantów.

Przykład I:

Wymagany przerób – 1.000.000,00 PLN

Przerób konsorcjanta X – 500.000,00 PLN

Przerób konsorcjanta Y – 500.000,00 PLN

Wniosek: konsorcjum nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

Przykład II:

Wymagany przerób – 1.000.000,00 PLN

Przerób konsorcjanta X – 1.200.000,00 PLN

Przerób konsorcjanta Y – 300.000,00 PLN

Wniosek: konsorcjum spełnia warunek udziału w postępowaniu

Po tej publikacji od jednej z czytelniczek otrzymałem e-mail z uwagami do tekstu. Autorka wyraziła zdziwienie, że zbyt łagodnie podszedłem do tematu i że nie poddałem go dostatecznie krytyce. Czytelniczka wyraziła opinię, że ograniczone sumowanie potencjałów konsorcjantów jest niezgodne z prawem.

Zajrzałem do artykułu i przyznaję, że jeżeli chodzi o ocenę nowych rozwiązań jest on dość ostrożny. Staram się jednak, aby publikowane w Gazecie teksty zachowały bardziej ramy publicystyki niż wywodów prawniczych. Chodzi o to, aby dla czytelników były one jak najbardziej czytelne i dostępne. W artykułach nie zawsze jest miejsce na dogłębne rozważenie wszystkich za i przeciw, a potem stanowcze opowiedzenie się po jednej ze stron.

Prawa konsorcjantów

Odnosząc się do meritum chcę powiedzieć, że zgadzam się z Panią Jolantą. Mam poważne wątpliwości co do tego, czy wskazany zapis SIWZ obroniłby się przed KIO.

W świetle prawa przetargowego zasadą jest, że:

po pierwsze: wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie;

po drugie: wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wspólnie spełniać warunki udziału w przetargu. To jest właśnie sumowanie potencjałów konsorcjantów.

Taka jest istota i sens konsorcjum.

Od każdej zasady są wyjątki. Przepisy przewidują, że w szczególnych sytuacjach zamawiający może określić inny sposób spełniania warunków zamówienia. Może, tak jak to zrobiły niektóre Nadleśnictwa, ograniczyć prawo dodawania przerobów, jeżeli

jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.” To cytat z ustawy.

Jak rozumieć taki zapis? W skrócie chodzi o sytuację, w której rzetelność jednej firmy wynikająca z samodzielnego potencjału wywołuje lepszy efekt dla zamawiającego niż rzetelność kilku firm wynikająca z ich wspólnych potencjałów.

Specyfika usług leśnych

W przypadku usług leśnych taki wniosek jest nieprawidłowy. ZUL-e nie mają bowiem specjalizacji, niemal każdy z nich jest w stanie wykonać zarówno zagospodarowanie lasu jak i pozyskanie. Wynika z tego, że jeżeli któryś z konsorcjantów miałby zrealizować którąkolwiek z usług w danej leśniczówce, będzie w stanie to zrobić. Kiedy nie podoła, na pomoc przyjdą pozostali. Tak zresztą w praktyce często wygląda współpraca pomiędzy członkami konsorcjum.

Mało tego, podział czynności ma w większości przypadków charakter terytorialny, co powoduje że każdy odpowiada za swój „odcinek”, na który składają się wszystkie roboty w danym leśnictwie.

Innymi słowy: to, że ktoś w przeszłości pozyskał 15.000 kubików wcale nie oznacza, że we współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami nie będzie w stanie równie efektywnie pozyskać dwa razy tyle.

Co z tym można zrobić?

Aktualnie nic. Mijający sezon przetargowy uważam pod tym kątem za stracony. Reakcja powinna pojawić się wtedy, kiedy ogłaszana jest Specyfikacja. Jako wykonawca zainteresowany przetargiem możesz albo odwołać się od jej treści (zobacz wpis) albo wnosić o zmianę Specyfikacji (zobacz wpis).

Szczególną rolę do odegrania mają organizacje branżowe. Wpis na odpowiednią listę KIO daje prawo do skarżenia SIWZ, co polecam uczynić w drugiej połowie 2019r. Sumowanie potencjałów konsorcjantów to wdzięczny temat do poddania pod rozwagę Izby.

Pani Jolancie bardzo dziękuję za ciekawe refleksje.

***

Migawka z jesiennej galerii Żony:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem lukasz.bak@jaskot-bak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: