Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Gwarancja wadialna do weryfikacji

Łukasz Bąk21 lutego 2019Komentarze (0)

W tej sprawie było tak, jak bywa w wielu innych. Dzwoni klient i mówi:

„Panie Łukaszu, przegrałem przetarg. Chcę sprawdzić, czy oferta konkurencji jest na pewno zgodna z prawem”.

Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się w porządku. Zwycięska oferta podpisana, przerób zgodny z SIWZ, pozostały potencjał wykazany prawidłowo, w kosztorysie brak błędów itp.

Na naszą dodatkową prośbę zamawiający przesłał skan gwarancji wadialnej. I to był strzał w dziesiątkę. Okazało się bowiem, że gwarancja nie spełnia podstawowego wymogu SIWZ.

Do czego służy gwarancja wadialna

Zgodnie z postanowieniami każdej specyfikacji, wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na związanie jej treścią przez określony czas. To absolutnie kluczowe wymaganie. Gwarantuje ono bowiem, że wybór oferty będzie oznaczał obowiązek zawarcia umowy. Oferta, co do której czas związania minął, nie daje zamawiającemu tej pewności  – wykonawca mógłby po prostu wykpić się od zamówienia.

Jak dobrze wiesz, finansowym zapewnieniem związania ofertą jest wadium. Mechanizm jest prosty – odmowa podpisania umowy równa jest zatrzymaniu wadium. Zamawiający musi mieć zatem pewność, że potencjalne prawo do takiego zatrzymania posiada, aby w ten sposób choć w części zabezpieczyć swój finansowy interes.

Wniosek z tego taki, iż jako oferent musisz zamawiającemu zagwarantować:

  • żądany czas związania ofertą – ten z automatu wynika z SIWZ,
  • wadium na cały czas związania ofertą.

Skutki wadliwej gwarancji wadialnej

W sprawie, o której wspomniałem na wstępie okazało się, że gwarancja wadialna obowiązywała przez czas o wiele krótszy niż termin związania ofertą. Była po prostu sporządzona nie tak, jak wymagała tego specyfikacja. W rezultacie oferta nie została w dostateczny sposób zabezpieczona, co powodowało jej nieważność już w chwili złożenia (ten problem nie mógłby dotyczyć oczywiście wadium wpłaconego w gotówce).

Poszkodowany oferent w pełni zaufał instytucji finansowej i przed złożeniem oferty nie sprawdził, czy otrzymana gwarancja jest zgodna z treścią SIWZ. To był niewybaczalny błąd. 

Zamawiający zarzuty w powyższym zakresie uwzględnił wręcz automatycznie, co spowodowało odrzucenie oferty.

***

Z galerii Żony adwokata…

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Bąk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem lukasz.bak@jaskot-bak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: