Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Czytanie przepisów koronawirusowych to koszmar. Stopień skomplikowania prowadzi do takich absurdów jak np. pojawiające się w ustawach art. 15zzzzzy  lub art. 15zzzz13.

***

Przeglądając nocą kolejny projekt, które właśnie trafił do Sejmu, zwróciłem uwagę na następującą kwestię.

Druk sejmowy nr 344 przewiduje zwolnienie firm drzewiarskich z kar umownych za niezrealizowanie harmonogramu odbioru. Dotyczy to części harmonogramu, z której nabywca zrezygnuje do dnia 31 maja 2020 r. Kupujący ma zatem jeszcze miesiąc czasu (pod warunkiem uchwalenia tej ustawy), aby zastanowić się, którą partię surowca odbierze, a od której odstąpi.

***

Smutna refleksja jest taka, że w dotychczasowych regulacjach dotyczących stanu epidemii nie znalazły się żadne normy, które wprost ułatwiałyby funkcjonowanie firm leśnych. Na przykład:

  • zwalniające z kar za opóźnienia spowodowane nadmiarem prac i zleceń, który może pojawić się jesienią po aktualnym przestoju;
  • wprowadzające obowiązek sukcesywnego zlecania usług, w szczególności z zakresu hodowli lub zagospodarowania, niezależnie od stanu epidemii.

Skoro ustawodawca może tak jednoznacznie ingerować w umowy LP – drzewiarze, takiej samej ingerencji oczekiwałbym w odniesieniu do umów LP – wykonawcy usług leśnych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Przeprowadziliśmy dzisiaj z Rafałem Jajorem kolejną ciekawą rozmowę o problemach prawnych w czasach koronawirusa. Tym razem – w sprawie trudności w wykonaniu umowy o zamówienie na usługi leśne.

Zapraszam do obejrzenia! Artykuł na ten temat także w kolejnej, majowej Gazecie Leśnej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Na zaproszenie serwisu koronawirusibiznes.pl udzieliłem wywiadu dotyczącego sytuacji wywołanej epidemią.

Podczas rozmowy z Rafałem Chmielewskim opisałem główne problemy trawiące obecnie branżę leśną, o których słyszę od moich Klientów.

Zapraszam do wysłuchania podcastu, nagranego przez telefon, czyli przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego 🙂 !

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Ten temat poruszyliśmy z Rafałem Jajorem w kolejnym nagraniu w ramach zdalnych konsultacji.

Zapraszam do oglądania TUTAJ!

Tym razem w kadrze nie pojawił się żaden nieproszony gość, tak jak w poprzednim odcinku. 🙂

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Udostępniłem na blogu wniosek o odroczenie badań UDT – wzór, który możesz wykorzystać na własne potrzeby.

Dokument powstał w związku z przepisami wprowadzonymi na skutek epidemii. Są one dość oszczędne i nie do końca jeszcze wiadomo, jak będą stosowane.

Nie warto jednak zasypiać gruszek w popiele – zachęcam do skorzystania. Plik do pobrania po lewej stronie głównej bloga.

W miarę kształtującej się praktyki odraczania badań, wzór może ewentualnie podlegać modyfikacjom.

***

Z dawno niepublikowanej galerii Żony:

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl