Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Dochodzą do mnie informacje, że czasami na bloga zaglądają także pracownicy Lasów Państwowych.

Bardzo się z tego cieszę i za to dziękuję. W ten sposób, jak sądzę, stanowisko, interesy, oczekiwania właścicieli firm leśnych będą lepiej zrozumiałe przez ich głównego kontrahenta.

W związku z tym oraz wobec zbliżającego się końca roku, chciałbym złożyć przedstawicielom Lasów Państwowych takie oto życzenia:

W pierwszej kolejności życzę, abyście Państwo byli jak najbardziej szczodrzy wobec wykonawców. Jest to branża zatrudniająca dużą grupę osób, bazująca na rodzinnych, często wielopokoleniowych przedsiębiorstwach. Prym wiodą w niej ludzie szczerze szanujący pracę w lesie. Uważam, że w interesie państwa polskiego jest dbanie o ten sektor gospodarki.

Życzę, abyście Państwo pielęgnowali uczciwą konkurencję. Rozumiem przez to stymulowanie rywalizacji przetargowej (tak, wiem, niektóre ZUL-e bardzo na to narzekają). Mam jednak także na myśli troskę o uzasadnione interesy lokalnych firm poprzez uczciwe podejście do zwycięskich, „przyjezdnych” wykonawców.

Dopinguję, abyście Państwo jak najszybciej oswoili się z nową ustawą przetargową (nad czym sam także usilnie pracuję!). Biegła znajomość prawa jest w interesie wszystkich uczestników rynku (oprócz ich prawników 🙂 ).

Życzę Państwu, aby Państwa punkt widzenia na usługi leśne, przetargi, realizację zleceń zyskiwał jak największe zrozumienie wśród ZUL-i. To czasami trudne, ale nie niemożliwe, czego sam wielokrotnie doświadczyłem.

Trzymam kciuki, abyście Państwo elastycznie i umiejętnie podchodzili do umów zawartych z wykonawcami. Proszę pamiętać, że nie zawsze rozstrzygająca jest litera zapisu, ale czasami także jego cel i duch.

Życzę, abyście Państwo wykazywali jak największą otwartość na innowacyjność wykonawców. Firmy leśne to przedsiębiorstwa skłonne do unowocześnień i otwarte na nowe technologie. Proszę, abyście Państwo zechcieli to docenić.

Na koniec, mocno dopinguję, abyście Państwo w możliwie jak największym stopniu dostrzegali i rozumieli filozofię działania współpracujących z Państwem przedsiębiorców. Jest wiele spraw, które różnią obydwie strony rynku i które nigdy zbieżne nie będą. Taka jest natura tej konfiguracji. Jeżeli jednak zamawiający i oferenci zechcą choć na chwilę wejść w buty swojego kontrahenta, wszystkim nam to dobrze zrobi.

Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Być na podium przetargowym

Łukasz Bąk16 grudnia 2020Komentarze (0)

W przetargach nie jest jak w sporcie.

Ci, którzy znajdują się na podium, ale poza pierwszą pozycją, uważają się za przegranych. Wobec nich zamawiający nie wszczyna procedury uzupełniania dokumentów i zaświadczeń. Ich oferty nie są obiektem zainteresowania Nadleśnictwa. Można powiedzieć, że z tymi ofertami nic już się nie dzieje.

Ostatecznie wyborem zamawiającego obdarowana jest firma z pierwszego miejsca. Srebrny i brązowy medal nie dają żadnej satysfkacji, a co dopiero dalsze lokaty…

Jest jednak coś istotnego dla wszystkich stopni podium oraz dla dalszych pozycji przetargowych.

Otóż każda z takich firm może kwestionować wynik przetargu, oprócz samego zwycięzcy oczywiście. Mylą się Ci, którzy sądzą, że prawo do odwołania przysługuje tylko wiceliderowi. Prawo do odwołania posiadają wszyscy biorący udział w stawce.

Firma z miejsca drugiego, trzeciego, a nawet czwartego (jeżeli aż tylu jest konkurentów) może wnieść odwołanie od decyzji o wyborze.

Wszyscy Ci oferenci, jeżeli tylko wyeliminują zwycięzcę, zyskują możliwość dalszej walki i potencjalną szansę na zwycięstwo. Przecież nie jest wykluczone, że odpadać będą kolejni, aż w końcu na placu boju pozostanie ten z ostatniego miejsca.

To scenariusz mocno teoretyczny, ale wystarczająco realny, aby umożliwić wejście na drogę odwoławczą.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Nowa ustawa przetargowa

Łukasz Bąk23 listopada 2020Komentarze (0)

W wielu Nadleśnictwach tegoroczne przetargi odbyły się nieco wcześniej, niż w ubiegłym roku. Sądzę, że to nie przypadek.

Otóż w dniu 1 stycznia wejdzie w życie nowa, opasła ustawa przetargowa. Gdyby zatem tuż przed 31 grudnia okazało się, że oferty są za drogie, albo wszystkie podlegają odrzuceniu, kolejną turę postępowania należałoby rozpisać wedle zmienionych reguł prawnych.

Daję głowę, że Nadleśnictwa nie mają ochoty w pośpiechu uczyć się odmiennego prawa.

Tak czy owak, wszystkich nas czeka powolne oswajanie się z ustawą z września 2019r. (wtedy była uchwalona). Dlatego właśnie postanowiłem uruchomić blog pod tytułem

nowa ustawa przetargowa

 

Do bloga zajrzysz, klikając w powyższy obrazek albo tutaj.

Pomysł mam taki, że będę pisał o zmieniającej się rzeczywistości prawnej dla wszystkich zainteresowanych przetargami.

Właścicieli firm leśnych spieszą uspokoić: to nie koniec blogowania o problemach prawnych na rynku usług leśnych!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Wysłanie oferty w smartpzp

Łukasz Bąk19 listopada 2020Komentarze (0)

W zbliżającym się numerze Gazety Leśnej ukarze się mój artykuł, w którym opisałem pierwsze wrażenia ze stosowania platformy smartpzp.

Już po napisaniu tekstu miałem okazję kontaktować się z infolinią operatora platformy. Pracownik zawiadomił mnie, że niektóre postulaty docierają do personelu zarówno od wykonawców jak i zamawiających. Właściciel portalu ma zamiar, jak mnie poinformowano, wprowadzić poprawki i wyeliminować niejasności. Deklaracja ta dotyczyła możliwości (a raczej ułatwienia) składania jednocześnie kilku ofert na kilka pakietów, ale w różnych składach konsorcjum.

We wspomnianym artykule poruszyłem temat wysyłki oferty przez osobę inną niż lider bądź członek konsorcjum. Z taką sytuacją miałem niedawno do czynienia, przy czym wysyłającym byłem ja sam.

Wątpliwość pojawiła się wtedy, kiedy smartpzp, po dodaniu danych konsorcjantów, także moje nazwisko pokazywał jako oferenta w finalnej części procedury wysyłkowej. Wzbudziło to obawy, bowiem było oczywiście sprzeczne z treścią składanej oferty. Ja nie byłem oferentem (póki co, nie zabieram się za świadczenie usług leśnych, pozostanę przy prawnych).

W omawianym przypadku zamawiający zapowiadał, że czynność wysyłki potraktuje technicznie. W toku odpowiedzi na pytania do SIWZ Nadleśnictwo zawiadomiło, że wysłać ofertę może każdy i nie potrzebuje do tego pełnomocnictwa (w sensie prawnym – oczywiste!).

To była informacja uspokajająca, tym bardziej że proces wysyłki w smartpzp kończy się złożeniem podpisu elektronicznego przez osobę wysyłającą. Nie wszystkie platformy mają taki wymóg.

Potwierdzenie stanowiska zamawiającego znalazło się w informacji z otwarcia ofert.

Otóż w tabeli, w której Nadleśnictwo podało dane oferentów, moje imię i nazwisko nie zostały uwidocznione. Oznacza to, że informacje zaciągnięte zostały nie tyle z rubryk dostępnych w smartpzp, ale z formularza ofertowego.

Dobra wiadomość!

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Ten wpis nie powie o tym, czym jest umowa o gwarancję wadialną. Ten wpis powie o tym, czym umowa o gwarancję wadialną nie jest.

***

Przy składaniu ofert nadal zdarzają się pomyłki dotyczące zabezpieczenia wadium, dyskwalifikujące wykonawców. Już w ubiegłym roku spotkałem się z taką sytuacją. Otóż do formularza ofertowego, kosztorysu i JEDZ-a załączono błędnie dokument otrzymany od wystawcy wadium, ale nie ten, które jest wymagany.

Zapamiętaj! Umowa o wystawienie gwarancji wadialnej, zlecenie wystawienia gwarancji wadialnej, projekt gwarancji wadialnej nie są tym, czego wymaga zamawiający. Jeżeli taki plik wyślesz do Nadleśnictwa, od razu odpadasz z gry. 

W procedurze ubezpieczyciela otrzymujesz i podpisujesz inne kwity (umowę, weksel, deklarację wekslową). Umowa o gwarancję jest dokumentem mówiącym o Twojej współpracy z bankiem, ubezpieczycielem. Opisane są tam wzajemne prawa i obowiązki, jak np. cena za wystawienie gwarancji. Umowa nie interesuje Zamawiającego, nie ma tam nic, co dotyczy jego sytuacji prawnej.

***

Twój kontakt z ubezpieczycielem lub poręczycielem zmierza do wystawienia GWARANCJI ZAPŁATY WADIUM lub PORĘCZENIA ZAPŁATY WADIUM, potocznie zwanymi gwarancją wadialną i poręczeniem wadialnym.

Ten docelowy plik daje Nadleśnictwu pewność otrzymania pieniędzy, kiedy pojawią się powody do zatrzymania wadium. Zamawiający nie zaakceptuje żadnego innego dokumentu. 

Z SIWZ wynika, że Twoim obowiązkiem jest przedstawienie elektronicznej gwarancji, podpisanej kwalifikowanym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Brak tego akurat dokumentu spowoduje odrzucenie oferty i to jeszcze w dniu otwarcia.

***

W związku z pomocą w przygotowywaniu ofert przetargowych, odwiedzam urokliwe zakątki kraju:

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl