Łukasz Bąk

adwokat

Doradztwem prawnym zajmuję się od 2007 r. Jestem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych i gospodarczych, opiniuję i piszę umowy, doradzam w bieżącej działalności firm, czasem także bywam obrońcą w procesach karnych.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu elektronicznym

Chciałbym, aby ten wpis był inny od pozostałych, tj. aby pomogli przygotować go czytelnicy.

Otrzymuję zgłoszenia od różnych osób, że pojawiają się problemy z miniportalem używanym w przetargach na usługi leśne. Jest co najmniej kilku oferentów, których pliki z ofertami po prostu nie otworzyły się podczas sesji otwarcia ofert.

Nie przesądzam, jaka była przyczyna. Niezależnie od tego, czy pomylił się oferent (np. dwukrotnie szyfrując pliki z ofertą) lub zawiódł system, może się okazać, że miniportal po prostu nie jest dostatecznie funkcjonalny.

Zgodzimy się bowiem co do tego, że narzędzie służące elektronicznym przetargom powinno być tak skonstruowane, aby jak najmniej trudności sprawiało wykonawcom i w jak najmniejszym stopniu narażało ich na niepotrzebne problemy.

Jeżeli zatem masz jakieś informacje ze swojego lub sąsiedniego przetargu w powyższej sprawie, proszę o krótki komentarz pod tym wpisem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Ważność gwarancji wadialnej

Łukasz Bąk18 listopada 2019Komentarze (0)

Umówiłem się z Klientem, że sprawdzimy ważność gwarancji wadialnej, którą uzyskał na potrzeby przetargu w Nadleśnictwie. Mieliśmy to zrobić oczywiście jeszcze przed złożeniem oferty, aby uniknąć sytuacji jak opisana przeze mnie w lutym br.

Nie dalej jak dzisiaj wpłynął do mnie projekt dokumentu. Okazało się, że mimo iż gwarancję przygotowuje wykwalifikowana firma, nieprawidłowo został określony termin jej ważności. Pół biedy, gdyby był za długi, ale to zdarza się rzadko. Im dłuższy okres, tym droższa gwarancja, a nikt przecież nie będzie płacił więcej, niż naprawdę musi.

Kłopot jest wtedy, kiedy okres gwarancyjny jest za krótki. Nie ma zmiłuj! Wtedy oferta, którą składasz w przetargu nie jest dostatecznie chroniona i odpada w przedbiegach.

UWAGA – nie istnieje możliwość naprawienia tego błędu po otwarciu ofert. Zamawiający ma obowiązek takiego oferenta po prostu wykluczyć.

Radzę zatem, przed złożeniem oferty, sprawdzić ważność gwarancji wadialnej.

Należy w szczególności zweryfikować, czy termin jej obowiązywania jest taki, jak wymaga tego SIWZ (patrz pkt 10.1. standardowej Specyfikacji z Nadleśnictwa). Wzór dokumentu powinien zostać Ci udostępniony do potwierdzenia przed jego ostatecznym podpisaniem przez wystawcę, czyli gwaranta.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Od jednej z Pań – właścicielek firmy leśnej, otrzymałem wczoraj wiadomość, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Bardzo dziękuję za ten kontakt, a ponieważ problemy mają charakter uniwersalny i dotyczą standardowych zapisów specyfikacji Nadleśnictw, postanowiłem odpowiedź w tym miejscu, czyli na blogu.

Pytanie 1

Czy wykonawca, udowadniając wymagany przerób, może dodawać wartość usług wynikającą z różnych, realizowanych przez siebie umów?

Odpowiedź:

Sprawa jest jasna – nie może. SIWZ obowiązująca w Lasach Państwowych przewiduje konieczność posiadania przerobu z jednej (pojedynczej) umowy. Nie ma możliwości sumowania kwot wynagrodzenia z kilku kontraktów.

Pytanie 2

Czy lider konsorcjum, wykazując przerób, musi odjąć od kwot zafakturowanych na Nadleśnictwo sumy wypłacone na rzecz członka konsorcjum?

Odpowiedź:

Ten temat poruszałem na blogu mniej więcej rok temu. Tak, lider może wykazać się tylko wartością prac, które sam wykonał. To, za co zapłacił swojemu konsorcjantowi nie składa się na sumę służącą udowodnieniu wymaganego przerobu.

Pytanie 3

Czy wykonawca, udowadniając wymagany przerób, może dodawać wartość usług z tego samego Nadleśnictwa, ale z różnych pakietów?

Odpowiedź:

Pytanie jest podobne do Pytania 1 i odpowiedź także będzie analogiczna. Nawet jeżeli usługi były realizowane w jednym Nadleśnictwie, nie ma mowy o dodawaniu przerobów. SIWZ jest w tym zakresie jednoznaczna, bowiem mówi o co najmniej 1 usłudze rozumianej jako wykonywanie prac na podstawie jednej umowy. Sformułowanie „co najmniej” ma, jak rozumiem, oznaczać, że oferent może oczywiście wylegitymować się dwoma umowami, ale i tak choćby jedna z nich musi osiągnąć wymaganą wartość.

***

Z jesiennej galerii Żony:

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Czy umowa konsorcjum jest ważna?

Łukasz Bąk07 listopada 2019Komentarze (0)

Tak, umowa konsorcjum jest bardzo, bardzo ważna.

***

Jeżeli przygotowujesz się aktualnie do złożenia oferty przetargowej, to zapewne czekasz na zaświadczenie z ZUS, sprawdzasz wymogi na dany pakiet, konsultujesz złożenie oferty z potencjalnymi partnerami.

Dam sobie głowę uciąć, że w tym wszystkim dotychczas nie zadbałeś o umowę konsorcjum. W większości przypadków dokument ten powstaje dopiero wtedy, kiedy po wyborze oferty Nadleśnictwo prosi o przekazanie kopii umowy.

Moim zdaniem warto zadbać o umowę konsorcjum z wyprzedzeniem, szczególnie wtedy, kiedy decydujesz się na podjęcie współpracy z przypadkowym, nieznanym partnerem. Takie sytuacja przecież się zdarzają („Nieznośny byt konsorcjum” – wpis z maja bieżącego roku).

Potocznie mówi się, że umowy piszemy na wypadek złych scenariuszy. Właśnie nieporozumienia pomiędzy konsorcjantami, ale także pomiędzy konsorcjantem a Nadleśnictwem najlepiej ukazują ubytki w kontrakcie konsorcjalnym.

***

Przygotowując umowę konsorcjum trzymałbym się kilku podstawowych zasad.

Zasada pierwsza: kompleksowość.

Umowa konsorcjum powinna mówić o tym, że konsorcjanci podejmują współpracę zarówno na potrzeby złożenia oferty jak i realizacji umowy z Nadleśnictwem. Dokument powinien precyzować wzajemne obowiązki na obydwu etapach współpracy. Musi być jasne, kto za co odpowiada pod kątem przygotowania oferty (np. kto, gdzie i za ile zdobędzie gwarancję wadialną), a także jak kształtują się zobowiązania kiedy przyjdzie wejść do lasu.

Wyobraź sobie, że składacie najlepszą ofertę, ale okazuje się, że Twój konsorcjant zorganizował nieprawidłową gwarancję wadialną. Właściwa umowa konsorcjum pozwoli Ci nawet pociągnąć go do odpowiedzialności odszkodowawczej!

Wyobraź sobie, że Nadleśnictwo obciąża Ciebie jako lidera karą umowną za prace, które wykonał konsorcjant. Właściwa umowa konsorcjum pozwoli Ci bezwarunkowo pomniejszyć wynagrodzenie partnera o te kary.

Zasad druga: rzeczowość.

To w zasadzie reguła, którą powinniśmy kierować się konstruując wszelakie, prawne dokumenty. Chodzi o to, że zapisy w umowie powinny być konkretne, precyzyjne. Umowa nie powinna zawierać takich postanowień, które są zbędne, albo których faktycznie nie rozumie żaden z konsorcjantów. Taka sugestia wydaje się być oczywista, ale ma swoje uzasadnienie w dobie powszechnie dostępnych w internecie, byle jakich i darmowych wzorów umów.

Zasada trzecia: „co nas tak na prawdę łączy”?

Tutaj wchodzimy na grunt skomplikowanych zagadnień prawnych. Otóż nikt (mam na myśli prawników) tak do końca nie wie, czym jest konsorcjum i jaki jest jego prawny charakter. Kłopot nie dotyczy wspólnego składania oferty, bo w tym zakresie prawo przetargowe jest jasne, a orzeczenia KIO coraz bardziej stabilne.

Charakter prawny konsorcjum zaczyna mieć znaczenie potem, szczególnie kiedy komplikuje się realizacja umowy o zamówienie. Ten problem świetnie widać na tle sporów sądowych o zapłatę potrąconej kary umownej. Od charakteru współpracy konsorcjantów może zależeć, czy w sprawie sądowej muszą wystąpić wszyscy uczestnicy konsorcjum czy tylko lider. Im mniej czytelna umowa konsorcjum, tym większe ryzyko pomyłki sądowej i tym większa trudność w odzyskaniu należnych pieniędzy od Nadleśnictwa.

Generalnie rzecz ujmując, przygotowując umowę konsorcjum dążyłbym do wykluczenia jakichkolwiek cech właściwych dla spółki cywilnej.

***

Wszystkim konsorcjantom życzę powodzenia!

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl

Podpis elektroniczny PADES – to brzmi co najmniej dziwnie, a ja nie jestem w końcu informatykiem. Wpis jednak nie będzie o informatyce, ale praktycznych aspektach związanych ze stosowaniem podpisu elektronicznego.

Chodzi o to, że dokumenty elektroniczne możesz podpisywać w różny sposób. Stosowane przez Ciebie narzędzia działają bowiem w odmiennych formatach.

***

Format podpisu PADES służy do podpisywania dokumentów zawartych w plikach pdf. Innymi słowy, jeżeli chcesz w taki sposób podpisać formularz ofertowy, po wypełnieniu zmieniasz go w pdf, a następnie nanosisz podpis. Każdy najnowszy WORD umożliwia zamianę pliku WORD w pdf.

***

Walorem PADES-a jest to, że:

  • podpis powstaje wewnątrz pliku; w wyniku podpisania dokumentu nie tworzy się dodatkowy, kontrolny plik zewnętrzny; nie ryzykujesz zatem, że przesyłając ofertę zapomnisz o pliku kontrolnym; to bardzo ważne – formularz ofertowy bez pliku kontrolnego nie jest podpisaną ofertą, a zatem powoduje jej nieważność;
  • podpisany plik nie może podlegać zmianom i modyfikacjom; innymi słowy – po podpisaniu nie dodasz do niego choćby omyłkowego przecinka, który zdyskwalifikowałby skuteczność złożonego wcześniej podpisu, a w rezultacie także ofertę;
  • umożliwia naniesienie graficznego znaku podpisu, dzięki któremu dodatkowo widać, iż dokument jest uwierzytelniony przez autora.

***

Dla tych, którzy kupili podpis Szafir, użycie PADES-a wymaga zmiany domyślnej konfiguracji.

Po otwarciu programu wybierasz „Konfiguracja”:

podpis elektroniczny PADES - Szafir

Następnie w oknie „Dostępne konfiguracje” wybierasz „Dodaj”:

format podpisu PADES - szafir

Potem odznaczasz okienko „Używaj domyślnej konfiguracji”, czyli powodujesz, że nie będzie zaznaczone:

Możesz w tym momencie tworzonej konfiguracji nadać jakąś nazwę, np. po prostu PADES:

Teraz dokonujesz wyboru konfiguracji spośród tych, które proponuje Ci program:

A następnie zapisujesz ustawienia:

***

Podpis elektroniczny PADES jest teraz do Twojej dyspozycji. Pamiętaj, abyś przy podpisywaniu dokumentu wybrał odpowiednią konfigurację, którą zamierzasz się posłużyć. Będzie oznaczona  nadaną przez Ciebie nazwą:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 609 666 103e-mail: lukasz.bak@jaskot-bak.pl